• We gebruiken je gegevens alleen voor het verwerken van opdrachten, uitnodigingen en voor berichtjes.
  • Je gegevens worden niet zonder jouw goedkeuring aan derden verstrekt.
  • Wil je de berichtjes / uitnodigingen niet meer ontvangen, laat het dan weten dan word je verwijderd van de maillijst.
  • Je gegevens worden bewaard in de Cloud, die vergrendeld is met een wachtwoord en gebruikersnaam.