•  We gebruiken je gegevens alleen voor het verwerken van opdrachten, uitnodigingen en voor  berichtjes.
  •  Je gegevens  worden niet zonder jouw goedkeuring aan derden verstrekt.
  •  Wil je de berichtjes / uitnodigingen niet meer ontvangen, laat het dan weten dan word je verwijderd van de maillijst.
  •   Je gegevens worden bewaard in de Cloud, die vergrendeld is met een wachtwoord en gebruikersnaam.